Privacy statement schoonheidssalon apart

Inleiding

Schoonheidssalon Apart neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@schoonheidssalonapart.nl

Wie is Schoonheidssalon Apart?

Schoonheidssalon Apart is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (5988 CG) Helden aan Rochusplein 10B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12042370.

Schoonheidssalon Apart is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Apart de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Schoonheidssalon Apart jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Schoonheidssalon Apart persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Schoonheidssalon Apart voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Schoonheidssalon Apart worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer

 

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Browser, OS, Gebruikers ID, Telefoonnummer, Profielfoto
Grondslag: Uitvoering van een overeenkomst
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag: Toestemming
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Schoonheidssalon Apart neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Schoonheidssalon Apart heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Schoonheidssalon Apart over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Schoonheidssalon Apart. Je kunt verzoeken dat Schoonheidssalon Apart je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Schoonheidssalon Apart te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Schoonheidssalon Apart of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Schoonheidssalon Apart te verkrijgen. Schoonheidssalon Apart zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Schoonheidssalon Apart je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Schoonheidssalon Apart

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@schoonheidssalonapart.nl. Schoonheidssalon Apart zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Schoonheidssalon Apart een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schoonheidssalon Apart je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Schoonheidssalon Apart verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Cookies 

Schoonheidssalon Apart gebruikt geen Cookies op de website.

Nieuwsbrief en aanbiedingen

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van Schoonheidssalon Apart. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, acties en nieuws. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen, meld je dan af via de afmeldbutton of door een email te sturen naar info@schoonheidssalonapart.nl

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Schoonheidssalon Apart je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@schoonheidssalonapart.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Schoonheidssalon Apart jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar info@schoonheidssalonapart.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.